top of page

Om Spanskskolen

Kurslederen

 

Anne Aasbø er lektor med hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen.

 

Hun har undervisningserfaring i åtte språk, men etter et opphold på ni år i Spania hvor hun studerte historie og juss og arbeidet som språklærer, er det spansk språk som står hennes hjerte nærmest.

 

Hun har undervist i fransk, italiensk og spansk ved Arendal videregående skole og i spansk ved Høgskolen i Agder.

Hvorfor lære spansk?

 

Det er mange grunner til å lære spansk. Ferie og fritid er grunn nok for de fleste. Stadig flere ønsker også å tilbringe pensjonisttiden i spanske omgivelser. Det å lære et nytt språk er i seg selv alltid en berikelse. Tenk om du en dag kan lese Don Quijote på originalspråket!

Spansk er dessuten et av de store verdensspråkene. Du kan snakke spansk i Spania, i størstedelen av Latin-Amerika, mange steder i USA og i enkelte land i Afrika. Kjennskap til spansk språk er nøkkelen til kommunikasjon med over 400 millioner mennesker!

Hvordan lære spansk?

 

Det er mange måter å lære språk på. Målet for språkopplæringen er avgjørende for hvilke metoder som er mest hensiktsmessige. Primærmålet for de fleste av våre elever er å bli i stand til å snakke og å forstå et i første omgang enkelt spansk. For å nå dette målet trenger du et godt ordforråd, kunnskap om noen viktige språkregler og mest mulig trening i muntlig språk.

 

På Spanskskolen får du en systematisk innføring i grunnleggende ordforråd og språkregler og du får øvelse i å bruke språket i stadig nye sammenhenger.

Det er gøy å lære språk, men det krever aktiv innsats!

Vi har tro på metodevariasjon og kommunikative øvelser slik at kurstimene blir levende og interessante. Du lærer best når du ikke kjeder deg!

Mediebibliotek

 

Spanskskolen tilbyr gratis utlån av spanskspråklig materiale til skolens elever fra nivå 3.

Når du leser eller ser film, forstår du ikke alt, men du bedrer flyten i språket og aktiverer ordforråd og språkstrukturer du har lært.

I tillegg får du innblikk i de spansktalende landenes kultur og levesett. Og du blir helt sikkert motivert til å forsette med spanskstudiene...

Biblioteket inneholder lettlestbøker på forskjellige nivåer, originalversjoner av romaner, bøker med lydspor, Ecos-blader og spillefilmer. Filmene har både lyd og tekst på spansk om ikke annet er oppgitt. Du kan låne maks én lydbok, én bok og én film av gangen. Lydbøker og filmer er det én ukes lånetid på. Andre bøker kan du beholde lenger.

bottom of page