top of page

Kurstilbud i Grimstad

Samtalekurs


Forkunnskaper
Kurset passer for deg som har gått 2-3 kurs (ca 50 undervisningstimer)  fra før eller har tilegnet deg tilsvarende kunnskaper på egen hånd. Du bør ha et ordforråd på rundt 500 ord og kjenne til presens, perfektum og en fremtid.  

Innhold
På samtalekurs får du trening i å bruke spansk språk muntlig i hverdagslige situasjoner. Hver kurskveld tar utgangspunkt i et begrenset antall temaer med tilhørende ordforråd som gjennomgås før selve samtaletreningen.  Kursmaterialet er tilpasset ulik grad av muntlig kompetanse slik at usikre elever har ferdige strukturer å støtte seg på mens mer trente språkbrukere kan velge en friere tilnærming. 

Nivå 1 - begynnerkurs


Forkunnskaper

Ingen

Innhold

Kurset bygger på de fem første leksjonene i Mundos 1, men du lærer i tillegg mange ord og noen nyttige regler som du vil få bruk for i enkel kommunikasjon på spansk. Etter dette kurset skal du bl a kunne snakke i nåtid om deg selv og din familie, om arbeid og studier, humør og helse, måltider og mat, vær, klær og årstider, litt om forskjellige hverdagslige gjøremål og litt om hva du liker og hva du ikke liker så godt. Du lærer ukedagene og tallene opp til 100 og selvsagt lærer du hvordan spanske ord skal uttales. Det er lettere enn på de fleste andre språk! Helt på slutten av kurset får du en liten smakebit på bruk av fortid.

Nivå 2 - fortsetterkurs


Forkunnskaper

Kurset passer for elever som har fulgt vårt begynnerkurs eller som har lært seg litt grunnleggende spansk på egen hånd. For å begynne på nivå 2, bør du ha litt greie på nåtidsform av verb. Ring Spanskskolen dersom du er i tvil.

Innhold

​Kurset bygger på leksjon 6-10 i Mundos 1, men du får et betydelig større ordforråd enn læreboka legger opp til. Etter et nivå 2-kurs skal du kunne kommunisere om hverdagslige temaer som fritid og reiser, innkjøp og mat, avtaler og planer i nåtid, fortid og fremtid!

Nivel avanzado


Forkunnskaper

For å delta på dette nivået bør du ha kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk (nivå 1-8) og du bør ha tilstrekkelig ordforråd til å delta i fri samtale. Kontakt Spanskskolen hvis du er i tvil om nivået passer for deg.

Innhold

På dette nivået leser vi utvalgte tekster fra En el mundo hispánico og aktuelle avisartikler fra den spansktalende verden. Nytt ordtilfang danner utgangspunkt for rollespill, dialogøvelser og debatter rundt varierte temaer. Fokus er på muntlig trening.

bottom of page