top of page

Kurstilbud i Arendal

Samtalekurs - mellom/høyt nivå

Forkunnskaper
Kurset passer for deg som har gått 6-7 kurs eller mer (120 eller flere undervisningstimer) eller har tilegnet deg tilsvarende kunnskaper på egen hånd. Du bør ha et ordforråd på minst 1500 ord og kjenne til verbsystemet og annen grunnleggende grammatikk på spansk. 

Innhold
På samtalekurs får du trening i å bruke spansk språk muntlig i forskjellige situasjoner. Hver kurskveld tar utgangspunkt i et begrenset antall temaer med tilhørende ordforråd som gjennomgås før selve samtaletreningen.  Kursmaterialet er tilpasset ulik grad av muntlig kompetanse slik at usikre elever har ferdige strukturer å støtte seg på mens mer trente språkbrukere kan velge en friere tilnærming.

Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: 10. januar 22 eller 13. januar 22
Ukedag og tidspunkt:  mandager 17.00-18.30  eller torsdager 18.45-20.15 (uke 2 og 3) og onsdager 09.45-11.15 (videre)
Varighet: ti kursøkter à to undervisningstimer
Kursavgift: Kr 2000,-
Kursmateriale: Spanskskolen står for kursmateriale

Spansk nivå 3
Forkunnskaper
Kurset bygger videre på vårt nivå 2-kurs, men det kan også passe for deg som har et ordforråd på 200- 300 ord og som har lært å bruke presens, perfektum og fremtid (ir+a+infinitiv) på spansk. Kontakt Spanskskolen dersom du er i tvil..
Innhold
Kurset bygger på leksjon 11-15 i Mundos 1. Mange av temaene i leksjonene har du vært borte i på kurs 1 og 2, men ordforrådet blir stadig utvidet og språket er blitt et hakk mer krevende: Vi går på bar, snakker om vær og klima, lager mat, handler klær og forbereder spansk julefeiring! I tillegg lærer du en ny fortid – pretérito indefinido.

Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: 13. januar 2022
Ukedag og tidspunkt:  torsdager 17.00-18.30
Varighet: ti kursøkter à to skoletimer (90 minutter) 
Kursavgift: 2000,- 
 

 
Samtalekurs mellom/lett nivå
Forkunnskaper
For å delta bør du ha gjennomgått 20-40 timers spanskundervisning

Innhold
Kurset er lagt opp som samtaletimer med variert grunnleggende ordforråd. Hver time starter med repetisjon av ordforrådet som blir brukt i samtaleøvelsen. Samtalen begrenser seg grammatikalsk til enkle strukturer.

Kurssted: Hasselhaugen 8 
Kursstart:  mai 2022
Ukedag og tidspunkt: 
Varighet: ti kursøkter à to undervisningstimer
Kursavgift: 2000,- 


________________________________________________________________________________________________


Spansk nivå 1
Forkunnskaper 
Ingen.

Innhold
Kurset bygger på de fem første leksjonene i Mundos 1, men du lærer i tillegg mange ord og noen nyttige regler som du vil få bruk for i enkel kommunikasjon på spansk. Etter dette kurset skal du bl a kunne snakke i nåtid om deg selv og din familie, om arbeid og studier, humør og helse, måltider og mat, vær, klær og årstider, litt om forskjellige hverdagslige gjøremål og litt om hva du liker og hva du ikke liker så godt. Du lærer ukedagene og tallene opp til 100 og selvsagt lærer du hvordan spanske ord skal uttales. Det er lettere enn på de fleste andre språk! Helt på slutten av kurset får du en liten smakebit på bruk av fortid.

Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: ta kontakt om du er interessert i begynnerkurs!
Ukedag og tidspunkt: 
Varighet: 10 uker à to undervisningstimer
Kursavgift: 2000,- 
 
bottom of page