Kurstilbud i Arendal

Samtalekurs - mellom/høyt nivå

Forkunnskaper
Kurset passer for deg som har gått 6-7 kurs eller mer (120 eller flere undervisningstimer) eller har tilegnet deg tilsvarende kunnskaper på egen hånd. Du bør ha et ordforråd på minst 1500 ord og kjenne til verbsystemet og annen grunnleggende grammatikk på spansk. 

Innhold
På samtalekurs får du trening i å bruke spansk språk muntlig i forskjellige situasjoner. Hver kurskveld tar utgangspunkt i et begrenset antall temaer med tilhørende ordforråd som gjennomgås før selve samtaletreningen.  Kursmaterialet er tilpasset ulik grad av muntlig kompetanse slik at usikre elever har ferdige strukturer å støtte seg på mens mer trente språkbrukere kan velge en friere tilnærming.

Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: mars/april 2021
Ukedag og tidspunkt:  torsdager 16.30-18.00
Varighet: ti kursøkter à to undervisningstimer
Kursavgift: Kr 2000,-
Kursmateriale: Spanskskolen står for kursmateriale

Grammatikkurs
Forkunnskaper
Kurset kan passe som repetisjon for elever som har gått Spanskskolens kurssystem 1-8 eller tilsvarende andre steder, men kan også være et nyttig grammatikkkurs for elever med et  lavere nivå som utgangspunkt. Rask progresjon. Kontakt Spanskskolen hvis du er i tvil om nivået passer for deg.
Innhold
Pensum for hver kursdag er grammatikken på et av Spanskskolens kursnivåer slik at du i løpet av de åtte samlingene får repetisjon av hele kurssystemet, nivå 1-8..

Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: mai 2021
Ukedag og tidspunkt:  
Varighet: åtte kursøkter à en time og 20 minutter
Kursavgift: 
 

 
Samtalekurs mellom/lett nivå
Forkunnskaper
For å delta bør du ha gjennomgått 20-40 timers spanskundervisning
Innhold
Kurset er lagt opp som samtaletimer med variert grunnleggende ordforråd. Hver time starter med repetisjon av ordforrådet som blir brukt i samtaleøvelsen. Samtalen begrenser seg grammatikalsk til enkle strukturer.
Kurssted: Hasselhaugen 8 
Kursstart:  mai 2021
Ukedag og tidspunkt: 
Varighet: ti kursøkter à to undervisningstimer
Kursavgift: 2000,- 
________________________________________________________________________________________________
Spansk nivå 1
Forkunnskaper 
Ingen.
Innhold
Kurset bygger på de fem første leksjonene i Mundos 1, men du lærer i tillegg mange ord og noen nyttige regler som du vil få bruk for i enkel kommunikasjon på spansk. Etter dette kurset skal du bl a kunne snakke i nåtid om deg selv og din familie, om arbeid og studier, humør og helse, måltider og mat, vær, klær og årstider, litt om forskjellige hverdagslige gjøremål og litt om hva du liker og hva du ikke liker så godt. Du lærer ukedagene og tallene opp til 100 og selvsagt lærer du hvordan spanske ord skal uttales. Det er lettere enn på de fleste andre språk! Helt på slutten av kurset får du en liten smakebit på bruk av fortid.
Kurssted: Hasselhaugen 8
Kursstart: ta kontakt om du er interessert i begynnerkurs!
Ukedag og tidspunkt: 
Varighet: 10 uker à to undervisningstimer
Kursavgift: 2000,-